HINO  

GIÁ XE CHASSIS
(VNĐ)

 

TRẢ TRƯỚC
(VNĐ)

Model – Tải trọng Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm)
XZU650                  1.9T 4500 x 1720 x 670/1850 560.000.000 160.000.000
XZU720                  4.5T 5050 x  2050 x 670/1850 595.000.000 200.000.000
XZU730                  5.2T 5450 x 2030 x 670/1850 640.000.000 220.000.000
FC9JJSW              6.20T 5700 x 2340 x 670/1850 795.000.000 156.000.000
FC9JLSW              6.20T 6760 x 2300 x 670/1850 810.000.000 157.000.000
FG8JPSL               9.40T 7250 x 2350 x 2150 1.170.000.000 LHTT
FG8JPSB              9.40T 8550 x 2340 x 2150 1.200.000.000 LHTT
FL8JTSA                16.0T 7600 x 2350 x 2150 1.470.000.000 LHTT
FL (super long body) 15.4T 9250 x 2350 x 2150 1.530.000.000 LHTT
HYUNDAI
HD 150- CKD        1.4T 3250 x 1800 x 670/1850 420.000.000 86.000.000
HD 65 –  CKD       2.5T 4450 x 2050 x 670/1850 580.000.000 116.000.000
HD 72 – CKD        3.5T 4980 x 2050 x 670/1850 605.000.000 121.000.000
HD 78 – CKD        4.5T 4980 x 2050x 670/1850 635.000.000 127.000.000
HD 88 – CKD        5.5T 4410 x 2050 x 670/1850 580.000.000 116.000.000
HD 99 – CKD        6.5T 4980 x 2050 x 670/1850 610.000.000 122.000.000
HD 120S -CKD        8T 4880 x 2050 x 670/1850 675.000.000 137.000.000
HD 210 – NK      13.5T 7400 x 2300 x 720/2100 1.350.000.000 LHTT
HD320 – NK       17.5T 9700 x 2350 x 2150 1.930.000.000 LHTT
 HD360 – NK           25T 9700 x 2350 x 2150 2.050.000.000 LHTT
     ĐÔ THÀNH    
 IZ49                    2.4T 4210 x 1810 x 670/1775 330.000.000 70.000.000
      ISUZU    
QKR55H               2.2T 4380 x 1740 x 1870      430.000.000   83.000.000
NMR85H            1.90T 4450 x 1860 x 1870     595.000.000  117.000.000
NPR 85K            3.95T 5150 x 2050 x 1870 615.000.000   121.000.000
NQR 75L             5.50T 5700 x 2090 x 2050     629.000.000  129.000.000
    NQR75M               5.5T 6100 x 2120 x 730/2050 675.000.000 137.000.000
FRR90N                 6.2T 6720 x 2250 x 770/2060 825.000.000 165.000.000
FVR34Q                    9T 7720 x 2340 x 800/2150 1.099.000.000 LHTT
 FVR34S                     9T 7850 x 2360 x 760/2150 1.130.000.000 LHTT
FVM34T                 16T 7650 x 2350 x 735/2150 1.300.000.000 LHTT
FVM34W                16T 9500 x 2350 x 735/2150 1.469.000.000 LHTT
FUSO (MITSUBISHI)    
FUSO Canter 4.7  1.9T 4400 x 1740 x 735/1870 579.000.000     107.000.000
FUSO Canter 6.5  3.5T 4360 x 1930 x 675/1840 599.000.000     120.000.000
FUSO Canter 7.5   4.5T 5160 x 2060 x 675/1935 679.000.000     126.000.000 
FUSO Canter 8.2   5.2T 5500 x 2050 x 730/2040 670.000.000    134.000.000 
 FUSO FI12R           7.3T 5800 x 2200 x 735/2100 745.000.000    149.000.000 
FUSO FM657N       8.5T 7800 x 2350 x 735/2150     1.130.000.000 LHTT
   FUSO FJ24                 15T 9000 x 2350 x 735/2150   1.200.000.000 LHTT