PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN-TIỀN MẶT             

  • Thanh toán lần 1: Bên Mua đặt cọc 10% cho Bên Bán ngay khi ký hợp đồng. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mà bên Mua không đặt cọc thì Bên Bán có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không cần thông báo bằng văn bản.
  • Thanh toán lần 2: Bên Mua thanh toán đủ cho Bên Bán 50% giá trị Hợp đồng tương đương số tiền: ….000 VNĐ (..,triệu đồng chẵn) để Bên Bán tiến hành đóng thùng xe. Nếu bên Mua không thanh toán đủ số tiền này thì bên Bán có quyền thay đổi thời gian giao hàng cho bên Mua.
  • Thanh toán lần 3: Bên Mua thanh toán đủ phần còn lại của hợp đồng cho Bên Bán số tiền: ….000.000 VNĐ (..triệu đồng chẵn), ngay sau khi Bên Bán tiến hành xuất hóa đơn đăng ký xe. Nếu quá thời hạn trên mà bên Bán chưa giao xe cho Bên Mua thì Bên Bán sẽ chịu phạt theo lãi suất quá hạn của ngân hàng trên số tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán
  • Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt bằng tiền đồng Việt Nam. Phí chuyển khoản do Bên Mua chịu

Nếu Bên Mua thanh toán tiền mua xe bằng tiền mặt, Bên Mua phải trực tiếp đến nộp tiền tại phòng Kế toán của Bên Bán và nhận phiếu thu chính thức do Kế toán của Bên Bán phát hành. Bên bán không công nhận các phiếu thu không do Phòng kế toán Bên Bán phát hành hoặc các biên nhận viết tay.

 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN-TRẢ GÓP               

  • Thanh toán lần 1: Bên Mua đặt cọc 000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn) cho Bên Bán ngay khi ký hợp đồng. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mà bên Mua không đặt cọc thì Bên Bán có quyền đơn phương hủy hợp đồng mà không cần thông báo bằng văn bản.
  • Thanh toán lần 2 : Bên Mua thanh toán tiếp cho bên bán số tiền “Bằng tổng  giá trị hợp đồng trừ cho số tiền ngân hàng cho vay cộng số tiền đặt cọc” trong vòng  03 ngày kể từ ngày  có thông báo chấp thuận cho vay của Ngân hàng.Để Bên Bán tiến hành đóng thùng xe. Nếu bên Mua không thanh toán đủ số tiền này thì bên Bán có quyền thay đổi thời gian giao hàng cho bên Mua.
  • Thanh toán lần 3: Ngân hàng giải ngân “Số tiền Ngân Hàng cho vay” Ngân hàng sẽ chuyển số tiền trên vào tài khoản Bên Bán trong vòng 03 ngày kể từ ngày có giấy đăng ký xe, trước khi Bên Bán tiến hành giao xe cho Bên Mua. Nếu quá thời hạn trên mà Bên Mua không thanh toán để nhận xe thì Bên Mua phải chịu phạt theo lãi suất 0,01%/ngày trên số tiền mà Bên Mua chưa thanh toán cho Bên Bán nhân với số ngày quá hạn. Đồng thời Bên Bán có quyền thay đổi thời gian giao xe cho Bên Mua.
  • Thời gian hỗ trợ vay trả góp 15 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán lần 1. Trường hợp sau 15 ngày làm việc nếu Bên Mua chưa vay được ngân hàng thì 2 bên thống nhất lại thời gian hỗ trợ làm hồ sơ vay và thống nhất lại giá mới (nếu có thay đổi)
  • Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt bằng tiền đồng Việt Nam. Phí chuyển khoản do Bên Mua chịu.

Nếu Bên Mua thanh toán tiền mua xe bằng tiền mặt, Bên Mua phải trực tiếp đến nộp tiền tại phòng Kế toán của Bên Bán và nhận phiếu thu chính thức do Kế toán của Bên Bán phát hành. Bên bán không công nhận các phiếu thu không do Phòng kế toán Bên Bán phát hành hoặc các biên nhận viết tay.